Konsumentkontakt

Det är viktigt att synpunkter av olika slag kommer till vår kännedom.
Här kan du kontakta oss gällande reklamation, produktfrågor eller om du har övriga synpunkter.
Vi gör vårt bästa för att återkomma så snart vi kan, tyvärr har vi ingen möjlighet att svara under helgdagar.

*Obligatoriska uppgifter som är nödvändiga om det krävs vidare kontakt i ärendet.
Konsumenttjänstavdelningen kommer bara att kontakta dig i samband med frågor gällande det här ärendet,
och uppgifterna delas inte med någon.